Polecam

NOWY FETYSZ — FUNKCJA

Spis treści

Najciekawsze realizacje powstały zatem na gruncie architektury, rzemiosła artystycznego, grafiki, nato­miast próby przeniesienia secesyjnej stylistyki do seryjnej produkcji fabrycznej rażą powierzchownością. Jeszcze w latach poprzedzających I wojną światową w ło­nie secesji pojawili się twórcy, którzy dostrzegli jej ogra­niczoność i zaczęli poszukiwać samodzielnych dróg pozwa­lających na realizację postulatu integracji sztuki z przemy­słem. Jedną z takich postaci był niemiecki architekt i pro­jektant Peter Behrens. Początkowo związany z secesją, szybko dostrzegł ograniczoność tego ruchu.

Powiązane artykuły