Polecam

OBIEKTYWNY PUNKT WIDZENIA

Spis treści

Z obiektywnego punktu widzenia (który reprezentuje badacz), owe normy poznaw­cze są psychologicznymi „faktami normatywnymi”, wyjaśnialnymi na gruncie wspomnianej teorii. Teoria ta, wyjaśniając zarówno normatywny, jak i przedmiotowy aspekt wiedzy naukowej, ujęty w perspektywie diachronicznej, daje swoistą wykład­nię procesu rozwoju wiedzy, wskazując na jego psychologiczny mechanizm. Twierdzenia epistemologii genetycznej są sprawdzane empirycznie za pomocą psychologicznych metod eksperymentalnych (w szerokim sensie) oraz tzw. metody historyczno-krytycznej. Z uwagi na charakter teorii wyjaśniającej proces rozwoju wiedzy naukowej, epistemologia genetyczna jest w istocie psychologią rozwoju poznania (wiedzy).

 

Powiązane artykuły