Polecam

OBJĘCIE KIEROWNICTWA

Spis treści

W 1919 roku Walter Gropius obejmuje kierownictwo wei­marskiej Szkoły Sztuk Dekoracyjnych, którą łączy następ­nie z Akademią Sztuk Pięknych. W ten sposób powstał Bau­haus, jedyna w swoim rodzaju uczelnia, będąca jednocześ­nie jednym z najsilniejszych ośrodków racjonalistyczno- funkcjonalistycznych tendencji w architekturze i plastyce użytkowej. Wypowiadając się na temat programowych załozeń Bauhausu, kilka lat później, bo w 1923 roku, Grooius pisał: Chcemy stworzyć jasną, organiczną architekturę, której we­wnętrzna logika będzie oczywista i promienna, nie obcią­żona kłamliwymi fasadami i sztuczkami, chcemy architek­tury przystosowanej do świata maszyn, radia, szybkich aut architektury o przejrzystym i funkcjonalnym stosunku do form.

Powiązane artykuły