Polecam

OBJĘCIE TEORII

Spis treści

Obejmuje ona Piagetowską teorię rozwoju inteligencji i zespół uzyskanych w szkole Piageta danych empirycz­nych ją potwierdzających.Jeśli chodzi o sposób empirycznego sprawdzania obu typów twierdzeń: tych, które mają pełnić funkcje eksplanansu i tych, które mają funkcjonować jako eks- plananda, Piaget przewiduje dwie metody dostosowane do rodzaju stwierdzanych przez nie faktów — tzw. metodę eksperymentalną psychologii (rozumianą szeroko, tak iż należy tu także systematyczna obserwacja, a nie tylko eksperyment w ścisłym tego słowa znaczeniu) oraz tzw. metodę historyczno-krytyczną.

Powiązane artykuły