Polecam

ODDANIE SPRAWIEDLIWOŚCI EPOCE

Spis treści

Pseudostylowość cieszyła się uznaniem, pozwalała bowiem rzeszy nowobogackich otaczać się przepychem dostępnym dotychczas jedynie arystokracji. Ta gra pozorów w pełni odpowiadała mieszczaństwu, którego fortuny wymagały okazalej oprawy. Aby jednak oddać sprawiedliwość tamtej epoce, powiedzieć trzeba, że nie istniała jeszcze inna alter­natywa, sztuka przemysłowa miała się dopiero narodzić.Nakreślony tu czarnymi barwami obraz XIX stulecia jest tylko jedną stroną zagadnienia. Była to przecież epoka nie­jednorodna, czasy wielkich konfliktów i sprzeczności. Po raz pierwszy chyba w historii przemiany gospodarcze, spo­łeczne i kulturowe następowały w tak oszałamiającym tem­pie.

Powiązane artykuły