Polecam

ODMIENNIE NIŻ FILOZOF

Spis treści

Odmiennie niż filozof, zajmuje się on zagadnieniami szczegółowymi (a nie „całościowymi”), pozostawiając na uboczu problemy, które w danym czasie dzielą uczonych (jak np. problem wolności człowieka na razie pomijany przez psychologię). Respektując zasady decydujące o prawidłowym sta­wianiu pytań, na które próbuje znaleźć odpowiedź, tj. reguły ścisłego wyznaczania zakresu badań i weryfikacji, uczony powstrzymuje się „z założenia i na podstawie umowy, niemal dzięki ’gentlemen’s agreement’, od dyskutowania wszystkich innych problemów związanych z wybranym tematem. […] stara się rozpatrywać zagadnie­nia kolejno, jedno po drugim […] zdecydowany na uwzględnianie koniecznej kolej­ności etapów, człowiek nauki usiłuje gromadzić fakty doświadczalne dotyczące każdej kwestii szczegółowej lub sprowadzać swe rozumowanie do aksjomatów — aż uzyska zgodę wszystkich badaczy co do ustalonych faktów lub co do dedukcji.

Powiązane artykuły