Polecam

ODOSOBNIENIE ARTYSTY

Spis treści

Jego umiejętności ograniczały się w ostateczności do jakiegoś rysunku i malarstwa, które nie miało żadnego związku z re­alnością materiałów, technik czy ekonomiki. Brak rzeczy­wistego związku z życiem społeczności prowadził nie­uchronnie do jałowej spekulacji estetycznej. Podstawowy błąd pedagogiczny akademii wyrósł z przejęcia się wyłącz­nie ideą genialnej jednostki i z niedoceniania konkretnych osiągnięć o mniejszej skali. Ponieważ akademia szkoliła w rysunku i malarstwie rzesze mniejszych talentów, spo­śród których zaledwie jeden na tysiąc stawał się rzeczywi­stym architektem lub malarzem, wielka masa tych jedno­stek, wykarmiona fałszywą nadzieją i wyszkolona w jedno­stronnym akademizmie, skazana była na życie w bezowoc­nej działalności artystycznej.

Powiązane artykuły