Polecam

OGÓLNE ZDEFINIOWANIE

Spis treści

Tak więc epistemologię genetyczną „można zdefiniować najogólniej jako badanie mechanizmów rozwoju ogółu wiedzy. Istotnym zadaniem tej dyscypliny winna być analiza — wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi geneza i przetwarzanie całokształtu wiedzy naukowej – przejścia od stanu wiedzy mniej zaawansowanej do stanu wiedzy bardziej zaawansowanej” .Problematyka z zakresu rozwoju wiedzy różnych dyscyplin naukowych umożli­wia prawidłowe stawianie pytań, tj. takie, że „zespoły uczonych” mogą owe pytania „rozwiązywać jednakowo, niezależnie od osobistej filozofii tych badaczy”. To zaś musi prowadzić do jednomyślnego uznania wyników badań rozwojowych przez przedstawicieli danej dyscypliny naukowej.

Powiązane artykuły