Polecam

ORYGINALNE ELEMENTY

Spis treści

Nowe, oryginalne elementy psychologii Piagetowskiej to (i) przyjęcie diachronicznego punktu widzenia, połą­czonego ze strukturalizmem i funkcjonalizmem, (ii) ujęcie świadomości jednostki jako podmiotowej wiedzy o świecie, (iii) uwzględnienie subiektywnej racjonalności ludzkich zachowań, (iv) powiązanie subiektywnego (racjonalnego) kontekstu ludz­kich zachowań z ich kontekstem obiektywnym (funkcjonalnym) .To dostosowanie psychologicznej koncepcji świadomości i działania do teorio- poznawczego punktu widzenia wiedzy (poznania) jest tym momentem, z uwagi na który stwierdziliśmy wcześniej, że Piaget nie zakłada ścisłej redukcji epistemologii do psychologu.

Powiązane artykuły