Polecam

OSTATECZNY CEL

Spis treści

Ostatecznym, choć od­ległym celem Bauhausu jest kolektywne dzieło sztuki — Budowla — w którym nie ma granicy między sztukami stru­kturalnymi a dekoracyjnymi.” Przewodnią zasadą Bauhausu była więc idea stworzenia no­wej jedności poprzez zespajanie razem wielu „sztuk” i kie­runków: jedności mającej za podstawę Człowieka i ważnej jedynie jako organizm żywy.Osiągnięcia ludzkie zależą od właściwej koordynacji wszel­kich możliwości twórczych. Nie wystarcza szkolenie każdej z nich oddzielnie: wszystkie jednocześnie muszą być inten­sywnie szkolone. Z uświadomienia sobie tej zasady wyni­kają charakter i zasięg nauk Bauhausu.

Powiązane artykuły