Polecam

OSTATNIE PRZEKONANIE

Spis treści

To ostatnie przekonanie wyraża Piaget m. in. następująco: „Rzeczywiście, na tej płaszczyźnie — narastania wiedzy w posz­czególnych naukach — wszyscy uczeni mogą się z sobą porozumieć, niezależnie od przyjętego punktu wyjścia.Po pierwsze, na pytanie, w jakiej mierze w pewnej dziedzinie (lub wyraźnie określonym zbiorze dziedzin) nastąpił lub nie nastąpił przyrost wiedzy, znajduje się odpowiedź w obrębie danej nauki, której przedstawiciele dobrze się orientują, czy narasta w niej wiedza czy też nauka ta drepce w miejscu. Po drugie, w ściśle określonym i wyodrębnionym obszarze, wiedzy wszyscy mogą być zgodni co do udziału różnych czynników epistemologicznych w mechanizmie narastania wiedzy: roli rozumowania i to określonego typu rozumowania (logika klas i relacji, rozumowanie rekurencyjne itp.), roli doświadczenia, intuicji, aksjomatyzacji itp.

Powiązane artykuły