Polecam

PASUJĄCY DUCH

Spis treści

Panujący duch naszej epoki daje się już rozpoznać, chociaż formy jego nie są jeszcze jasno określone. Dawna duali­styczna koncepcja świata przeciwstawiająca jednostkę i wszechświat traci szybko grunt. Na jej miejscu wyrasta idea uniwersalnej jedności, według której wszelkie prze­ciwstawne siły trwają w stanie absolutnej równowagi. Za­rysowujące się uznanie podstawowej jedności wszystkich rzecsiy i ich wyglądów nadaje wysiłkom twórczym zasadni­czą treść wewnętrzną. Nic nie może istnieć w odosobnieniu. Każdą formę postrzegamy jako wcielenie jakiejś idei, każdy twór jako manifestację naszej wewnętrznej jaźni.

Powiązane artykuły