Polecam

PEŁNA REALIZACJA

Spis treści

Pełna realizacja głoszonych prze;: fun­kcjonalizm postulatów nie była możliwa — między inny­mi — ze względu na konserwatywne upodobania społeczeń­stwa, bariery technologiczne oraz niedostatek w dziedzinie naukowych podstaw wiedzy o ludzkich potrzebach, zmusza­jących twórców do uzupełniania istniejących luk własnymi wyobrażeniami i odczuciem.Lata dwudzieste i trzydzieste to nie tylko funkcjonalizm. Był on wprawdzie najbardziej awangardowym kierunkiem w plastyce użytkowej, ale to nie on wpływał na całokształt produkcji przemysłowej tamtych lat. Były to lata dynamicz­nego rozwoju techniki, która z wieku pary i lampy nafto­wej wchodziła w wiek elektryczności i silnika spalinowego. Coraz powszechniejsze stosowanie energii elektrycznej miało istotny wpływ na wygląd wielu przedmiotów otacza­jących człowieka.

Powiązane artykuły