Polecam

PIĘKNA PROSTOTA

Spis treści

Prosta, gładka szafka jest pięk­niejsza od tych bogato zdobionych spotykanych w muzeach. Język Goethego jest piękniejszy niż „piękny język’ Wy- kwintniś i Pasterek z komedii Moliera”.Moje poglądy nie podobają się zwolennikom przeszłości. Państwo, którego celem jest hamowanie postępu, czyni się protektorem choroby ornamentu. Państwo nie zmieni swe­go oblicza w obawie przed rewolucją. W wiedeńskim Muzeum Sztuk Dekoracyjnych prezentowa­no kredens nazwany „Cudowną rybą”, pokazywano tam ża­łosne meble noszące wspaniałe nazwy, jeden z nich zwał się „Zaczarowana księżniczka”. Monarchia austriacka niezwy­kle troszczy się o takie dzieła. Państwo zakładając, że no­wy ornament będzie źródłem radości, popiera odrodzenie „stylu ornamentalnego”.

Powiązane artykuły