Polecam

PIĘKNO W PRZEDMIOCIE

Spis treści

Pojawienie się piękna w przedmiocie wyprodukowanym za­leży wyłącznie od przypadku. Można ubolewać nad zanikiem fantazji; oschłość geome­tryczna może zniechęcać; rekompensata jest jednak w grze światła na białym metalu. Każdy przedmiot-maszyna składa się z dwóch rodzajów materiału; jeden, często malowany, absorbuje światło, które pozostaje nieruchome (wartość ar­chitektoniczna); drugi, przeważnie biały metal, odbija świa­tło i zastępuje nieograniczoną fantazję (wartość malarska). Światło określa więc różnorodność przedmiotu-maszyny. Partia pokryta kolorem to odrębne zjawisko plastyczne: p o- li chromowana architektura mechaniczna. Tu, oczywiście, stajemy wobec narodzin smaku plastyczne­go dość niejasnego, ale niewątpliwego; chodzi o rene­sans rzemieślnika albo, jeśli kto woli, o pojaiwienie się nowego rzemieślnika.

Powiązane artykuły