Polecam

PIERWSZE EKSPERYMENTY W PRZEMYŚLE

Spis treści

Behrens był ra­cjonalistą, zwolennikiem zasady, że zarówno w architek­turze, jak również w dziedzinie projektowania przedmio­tów użytkowych dominującym problemem jest właściwe rozwiązanie funkcji, a nie pogoń za wizualnym efektem. Celowi temu winny być podporządkowane wszystkie inne aspekty projektowania.Swe koncepcje rozwijał Behrens w ścisłym powiązaniu z praktyczną działalnością projektową. Będąc od 1907 roku doradcą arystycznym niemieckiego koncernu elektrotech­nicznego AEG podejmuje próbę modernizacji dotychczas produkowanych wyrobów firmy. Koncern AEG produkował w tym czasie obok silników i innych urządzeń również elek­tryczny sprzęt domowego użytku: lampy, wentylatory, piece, imbryki elektryczne.

Powiązane artykuły