Polecam

PIERWSZY PROJEKTANT FORM

Spis treści

Behrensa nazwać można pierwszym projektantem form przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Swoi­ste piękno racjonalnej formy użytkowej, które dotychczas stanowiło wynik spontanicznej działalności techników, było tu po raz pierwszy rezultatem świadomej działalności arty­sty. Prace Behrensa mają jeszcze jeden istotny aspekt, nie były to studialne próby, ale bieżąca, codzienna produkcja fabryczna. Modernizacja wyrobów AEG była nie tylko suk­cesem nowej estetyki, był to również nie mniej istotny — z punktu widzenia producenta ryzykującego eksperyment — sukces ekonomiczny.

Powiązane artykuły