PO RÓŻNYCH DOŚWIADCZENIACH

Po wie­lorakich i najprzeróżniejszych doświadczeniach artystycz­nych naszego stulecia, rzeczywiście trudno jest pojąć że w dalszym ciągu istnieją ludzie, którzy działają, jak gdyby nic się nie wydarzyło, jak gdyby istniało w rzeczywistości cos podobnego do świata platonicznych form, jak gdyby istniał świat absolutnego piękna i doskonałości. Równie współczesną jest ich teoria absolutnej zgodności funkcji formy? Co oznacza to w praktyce w przypadku, dajmy na to, maszyny do pisania? Jest bezsprzecznie jasne, że funk­cja polegająca na mechanicznym zadrukowaniu kartki pa­pieru pismem równym i czytelnym w żadnym przypadku nie wywołuje jakiegoś określonego przedmiotu o jednej okreś­lonej formie.

Posted in Funkcja i forma