POCZĄWSZY OD DZIECKA

Począwszy od dziecka aż po ludzi doro­słych pragnienie piękna jest znaczne i to pragnienie przeni­ka większość codziennych gestów i zamiarów. Tu także działa prawo podaży i popytu; ale popyt jest dziś przede wszystkim na dzieła artysty profesjonalnego wskutek prze­sądu, o którym mówiłem i z którego on korzysta; dlatego nie dostrzega się jeszcze pięknego przedmiotu wykonanego przez rzemieślników: ten przedmiot nie jest dziełem „arty­sty”. Widziałem Targi Paryskie, gdzie inwencji pełno na każdym kroku, gdzie wysiłek, aby podkreślić wartość wykonania, jest uderzający.

Posted in Funkcja i forma