PODOBNA FUNKCJA

Podobną funkcję mogą bez wątpienia wyko­nywać przedmioty o zasadniczo różnych formach. Wydaje się, że często zapomina się o tym, że tak zwana forma przedmiotu — określony wygląd zewnętrzny, który odróż­nia go od innych przedmiotów — jest zawsze wynikiem zawiłego rozwoju historycznego.Różnica pomiędzy projektantami, którzy mają pretensje do uwieczniania formy przedmiotów, a tymi, którzy chcieliby je zmieniać co roku, jest znacznie mniejsza aniżeli się to na ogół wydaje. Obie strony mają to samo spojrzenie na kształtowanie przedmiotów, a mianowicie patrzą wyłącznie od strony formy, a nie struktury. Obie na równi usiłują przeszkodzić temu, żeby obecne formy przedmiotów zosta­ły zakwestionowane i od podstaw na nowo ukształtowane. W przyszłości projektanci przemysłowi często będą musie­li pracować w ciasnych ramach, które im wyznaczą plano­wanie i warunki techniczne. Z tego wynika, że będą mu­sieli niejednokrotnie pewne właściwości przedmiotu do­stosować do tych wymogów. Wielu projektantów przemys­łowych odrzuca taką możliwość.

Posted in Funkcja i forma