Polecam

PODOBNE ZASTRZEŻENIA

Spis treści

Nie jest bowiem prawdą, że każdy uczony tak długo gromadzi dane empiryczne dotyczące każdej kwestii szczegółowej, aż uzyska zgodę wszystkich badaczy, ponieważ taka całkowita jednomyślność jest w ogóle niemożliwa do osiągnięcia, tak jak niemożliwe jest sprawdzenie do końca dowolnego prawa ogólnego, nawet jeśliby nad jego weryfikacją pracowały pokolenia, a nie indywidualny badacz. Podobne zastrzeżenia odnoszą się do pozostałych elementów jego charakterystyki „osobowości” uczonego czy filozofa.Inne zastrzeżenia, odnoszące się m. in. do Piagetowskiej tezy uzależniającej naukowość badań od uprzedniego zerwania ich powiązań z założeniami filozoficz­nymi, zakładającej możliwość funkcjonowania nauki w oderwaniu od wszelkiej filozofii, przedstawione zostaną później , w kontekście rozważań.

Powiązane artykuły