Polecam

PONADCZASOWOŚĆ FORM

Spis treści

Ponadczasowość nagich form użytkowych fascynowała, prowokowała do uogólnień. Organizowano wystawy, na których ekspono­wano przedmioty użytkowe z różnych epok, jedną z nich była monachijska wystawa pod wymowną nazwą „Formy wieczne”. Zagadnieniom tym poświęcano publikacje: wy­mienić tu można pracę Waltera Dexlera Sprzęty domowe, które się nie starzeją. Problematyka wzajemnych powiązań formy i funkcji obecna jest w czasopismach redagowanych przez funkcjonalistów, w pracach teoretyków i twórców, m. in. Le Corbusiera. Odkrywano na nowo od dawna już znane przedmioty, wspomnieć tu można składane meble pa­tentowe, których specjalna konstrukcja umożliwiała reali­zację różnych funkcji, meble Thoneta i inne.

Powiązane artykuły