Polecam

POPARCIE FANTAZJI

Spis treści

Popieram fan­tazję eksperymentujących dekoratorów tworzących wysta­wowe obiekty z papier-mache, budowle budowane i roz­bierane w ciągu kilku dni. Ale zabawa w puszczanie „ka­czek” na wodzie sztukami złota, zapalanie cygara bankno­tem, kruszenie pereł, by pić je wraz z winem, to akty anty- estetyczne.Kiedy współczesny ornament sięga ostatniego stopnia brzy­doty? — Wtedy gdy wykonywany jesit przez rzemieślników w kosztownym materiale. Nie ma nic wstrętniejszego niż rzecz efemeryczna pretendująca do trwałości.Człowiek nowoczesny jest jeszcze izolowany w naszym spo­łeczeństwie, to arystokrata, żołnierz awangardy. Respektu­je on ornament będący tworem dawnych epok.

Powiązane artykuły