POPYT NA PIĘKNO

Popyt na piękno zostałby niemal zaspokojony: chłop będzie rad z pięknej polichromowanej kosiarki, a sprzedawca z harmonii krawatów. Dlaczego więc ci ludzie mieliby zachwycać się w niedzielę wątpliwymi obrazami w Luwrze czy gdzie indziej? Czy na tysiąc obra­zów choć dwa są piękne? Na sto przedmiotów wyproduko­wanych trzydzieści jest pięknych i one to rozwiązują trud­ny problem sztuki, skoro są piękne i użyteczne zarazem. Rzemieślnik powraca na swoje miejsce, które zawsze po­winno było do niego należeć; on jest prawdziwym twórcą, on co dzień, sam o tym nie wiedząc, skromny, tworzy i wy­myśla piękne przedmioty, piękne maszyny, które pozwalają nam żyć.

Posted in Funkcja i forma