Polecam

POWRÓT DO PYTANIA

Spis treści

Powróćmy jednak do naszego pytania. Otóż wierzę, że moż­na by udowodnić, iż wszędzie, gdzie z fabryki wychodzą przedmioty o dobrych kształtach, działa zawsze i odpowiada za produkcję projektant odznaczający się wyczuciem este­tycznym. Taki projektant nie zawsze chce, by go nazywać tym imieniem, nie zawsze nawet uświadamia sobie swoją estetyczną wrażliwość. Musimy jednak mówić o faktach, a nie obracać się w kręgu kategorii umownych. Co do archi­tektów, takich jak Gropius czy Mendelsohn — nie ma wąt­pliwości: są oni artystami w najpełniejszym znaczeniu tego słowa, oczywiście artystami nie w sensie sztuki humani­stycznej, lecz w sensie sztuki praktycznej, abstrakcyjnej.

Powiązane artykuły