Polecam

POWSTAWANIE NOWEJ ARCHITEKTURY

Spis treści

Tak więc powstawaniu nowej archi­tektury towarzyszyły również eksperymenty w dziedzinie projektowania przedmiotów użytkowych. Chociaż prace wymienionych tu architektów tkwiły mocno w tradycji ru­chu Arts and Craft, a więc opierały się na rzemieślniczych metodach produkcji, jednak w odróżnieniu od kapryśnych form kontynentalnej secesji, preferowano tu jasność kon­strukcyjnych rozwiązań, prostotę formy, troszczono się rów­nież o użytkowe walory projektowanych przedmiotów. Do­świadczenia angielskich architektów silnie wpłynęły na kształtowanie się arystycznego światopoglądu Muthesiusa, Loosa i innych przedstawicieli funkcjonalizmu.

Powiązane artykuły