Polecam

POZNAWCZY ASPEKT ZACHOWANIA

Spis treści

Zdaniem Piageta, poznawczego aspektu zachowania nie można adekwatnie opisać w terminach procesów ośrodkowego układu ner­wowego. Generalnie zakłada on zmodyfikowaną wersję „paralelizmu psychofizycz­nego” klasycznego introspekcjonizmu. Przyjmuje mianowicie, że między procesami psychicznymi a procesami neurofizjologicznymi zachodzi jedynie formalny izomor­fizm, nie ma natomiast dostatecznych podstaw do tego, by uznać przyczynowe od- j- działywama między zjawiskami psychicznymi a neurofizjologicznymi. Nie wcho­dząc tutaj w bliższe uzasadnienie tego stanowiska zauważmy, że musi ono implikować koncepcję zachowania odmienną od tej, jaką ukonstytuował w psychologii np. pawłowizm.

Powiązane artykuły