Polecam

PRAWDZIWA PRACA TWÓRCZA

Spis treści

Pojmowanie i unaocznianie jest zawsze jednoczesne. Jedy­nie indywidualna zdolność czucia, świadomości i realizacji różnicuje się na drodze stopniowania i rytmizacji. Prawdzi­wa praca twórcza może być dokonywana jedynie przez człowieka, którego wiedza i opanowanie fizycznych praw statyki, dynamiki, optyki, akustyki uprawnia go do nada­wania życia i kształtu swej wewnętrznej wizji. W dziele sztuki prawa świata fizycznego, intelektualnego i świata funkcji duchowych wyrażone są równocześnie. W systemie nauczania mającym na celu kształtowanie twór­cze aktywnych jednostek ludzkich, każdy czynnik, który należy wziąć pod uwagę, musi być oparty na podobnej ana­lizie procesu twórczego.

Powiązane artykuły