PRÓBA WPROWADZENIA CZYNNIKÓW

W Staatliches Bauhaus w Weima­rze uczyniono po raz pierwszy próbę wprowadzenia wszyst­kich powyższych czynników do konkretnego programu… Wiosną 1919 r. objąłem dyrekcję Akademii Sztuk Plastycz- nych, jak również Szkoły Sztuk Zdobniczych i zjednoczy­łem je pod nową nazwą Staatliches Bauhaus. Program stu­diów teoretycznych akademii sztuk pięknych połączony z programem zajęć praktycznych szkoły sztuk zdobniczych miał stanowić podstawę przejrzystego systemu studiów dla uzdolnionych studentów. Naszym credo było: „Bauhaus dą­ży do koordynacji wszelkich wysiłków twórczych, by osiąg­nąć w nowej architekturze zjednoczenie szkolenia: arty­stycznego i projektowania (design).

Posted in Funkcja i forma