Polecam

PROBLEMY FORMY

Spis treści

Użyteczność sama w sobie nie ma nic wspólnego z pięk­nem. W pięknie chodzi o problem formy i o nic więcej, w użyteczności o gole wypełnienie usługi. Piękny przed­miot może być oczywiście zarazem przedmiotem użytko­wym, a użytkowy pięknym. Stopienie piękna z użytecznoś­cią jest — jak wiadomo — istotnym zadaniem architektury. Ale należy to uogólnić i powiedzieć, że cala ludzka dzia­łalność wytwarzająca narzędzia, budująca i konstruująca a nawet wszystko, co człowiek w ogóle tworzy, podleaa w najogólniejszym sensie tej samej zasadzie, a mianowicie połączeniu użyteczności z pięknem. Dążenie to jest zdaniem Muthesiusa rezultatem występowa­nia u ludzi swoistej wrażliwości plastycznej, zwanej przez niego instynktem formy.

Powiązane artykuły