Polecam

PROJEKTOWANE MASZYNY

Spis treści

Projektowane przez nich maszyny, pojazdy, mosty i wiadukty żelazne poza uży­tecznością miały również i inną wartość, stanowiły źródło nowych doświadczeń wizualnych, szokowały współczesnych swą odrębnością. Z braku innych wzorów stosowano nie­jednokrotnie zaczerpnięte z tradycji motywy dekoracyjne, chciano złagodzić „brutalność” tych form jakże innych od tego, co znano dotychczas. Ale właśnie te próby wykazy­wały dobitnie niestosowność tego rodzaju zabiegów, kon­trast był tu bardziej widoczny niż w przypadku powtarza­nia rzemieślniczych wzorów fabryczną sztancą na przed­miotach codziennego użytku.Siedząc rozwój nowoczesnej estetyki przemysłowej często ulegamy wrażeniu, że twórcami nowych wartości byli lu­dzie sztuki.

Powiązane artykuły