Polecam

PRZECIWSTAWIANIE IDEI SZTUKI

Spis treści

Gropius prze­ciwstawiał się idei sztuki dla sztuki, poszukiwania arty­stycznej awangardy rozumiał jako działalność eksperymen- tatorską, wyraźnie podkreślając jej funkcje społeczne. Wiele idei Werkbundu, takich jak typizacja w architekturze i produkcji przemysłowej, konieczność zacieśniania więzów artystów z techniką i przemysłem czy dążenie do poszuki­wania nowego języka form, znalazło w Bauhausie swoją kontynuację i rozwinięcie. Gropius wiele uwagi przywiązy­wał do kontaktów uczelni z przemysłem, na zamówienie którego powstało w Bauhausie wiele prekursorskich projek­tów różnorodnych przedmiotów. Projektował również sam, znane są jego projekty mebli, samochodów, lokomotywy dieselowskiej, wagonu sypialnego.

Powiązane artykuły