PRZEDMIOT FABRYCZNY

Przedmiot fabryczny nie musi być — z punktu widzenia nie­zbędności, użyteczności i potrzeb handlowych — pokryty kolorem; i tak zostanie sprzedany, ponieważ istnieje nań popyt. Co było przedtem? Zdobienie przedmiotów użytecznych istniało zawsze w mniejszym lub większym stopniu; począwszy od wieśniaka, który upiększał trzonek noża, aż po nowoczesny przemysł „sztuki dekoracyjnej”. Ce­lem było i jest nadal ustalenie hierarchii przedmiotów, przy­danie przedmiotowi wartości artystycznej i handlowej. Jeśli produkuje się przedmioty tego rodzaju (sztuka stoso­wana), to w celu stworzenia przedmiotu zbytkow­nego (błąd, moim zdaniem) i dla wzbogacenia rynku.

Posted in Funkcja i forma