Polecam

PRZEDMIOT UŻYTKOWY

Spis treści

Przed­miot użytkowy jest przecież elementem naszej ikonosfery i nie jest sprawą bez znaczenia, jakie skutki w naszej psy­chice wywołuje czysto wizualna obecność przedmiotu w na­szym otoczeniu.Przytoczyć w tym miejscu można zdanie działającego w Sta­nach Zjednoczonych psychologa Rudolfa Arnheima, który w swej pracy Sztuka i percepcja wzrokowa pisze: Czysto wzrokowe cechy wyglądu są w istocie najpotężniejsze ze wszystkiego. One właśnie docierają do nas najgłębiej i naj­bardziej bezpośrednio. Czytelnik może uznać tę opinię za przesadną, ale dla projektanta jest to ważna wskazówka. Nie mniejsze znaczenie ma rozpoznanie funkcji symbolicz­nej przedmiotów użytkowych.

Powiązane artykuły