Polecam

PRZEDSTAWICIELE ODMIANY WZORNICTWA

Spis treści

Przedstawiciele tej odmiany wzornictwa przemysłowego ze swoją tezą sztuki ludowej i bezgranicznego mitologizowania konsumpcji zapominają, albo wolą zapomnieć o tym że w naszym społeczeństwie istnieje sfałszowany obraz czło­wieka, ze człowiek nie stanowi czegoś definitywnie okre­ślonego, z raz na zawsze określonym zapasem życzeń i nie­chęci, ze indywidualna jednostka w naszym społeczeństwie masowym nie jest samodzielna.W przeciwieństwie do pojęcia wzornictwa przemysłowego jako nowej sztuki ludowej, jako stale gotowego motoru dla pobudzenia społecznego spożycia, znajdujemy i inne pojmo­wanie wzornictwa, a mianowicie pogląd uważający wzor­nictwo przemysłowe za sztukę czystą, za protest przeciwko społeczeństwu konsumpcji.  Uważają siebie samych za prawdziwych apostołów, za jedynych bojowników o prawdę zapoznaną przez więk­szość ludzkości.

Powiązane artykuły