Polecam

PRZEMIANY W SFERZE PRODUKCJI A KRYZYS TRADYCYJNEJ SZTUKI UŻYTKOWEJ

Spis treści

Rewolucja przemysłowa i towarzyszący jej szybki rozwój techniki otworzyły zupełnie nowe możliwości produkcyjne. Przedmiot, którego wykonanie wymagało dotychczas znacz­nych umiejętności i pochłaniało wiele czasu, mógł być teraz produkowany bez porównania szybciej i taniej. Zastosowa­nie maszyn umożliwiło rozłożenie procesu wytwarzania przedmiotu na szereg prostych czynności, których realizacja nie wymagała szczególnych kwalifikacji. Rozwój przemysłu stał się przyczyną kryzysu i stopniowego upadku rzemiosła, a wraz z nim obniżeniu uległa wysoka dotychczas kultura produkcji. Degradacji ulegli również wytwórcy-robotnicy. Zapędzeni w kierat wielogodzinnego dnia pracy, nędznie opłacani, niewiele mieli wspólnego z sytuacją dawnego rze­mieślnika.

Powiązane artykuły