Polecam

PRZEPROWADZENIE ROZRÓŻNIENIA

Spis treści

Wykryliśmy dalej, że wytwory sztuki abstrakcyjnej^mogą oddziaływać na naszą wrażliwość z przyczyn raczej fizycz­nych lub rozumowych, ponieważ stosują się do określonych reguł symetrii i proporcji; poza tym mogą one oddziaływać nie tylko na naszą wrażliwość w ogólnie przyjętym zna­czeniu tego słowa, lecz mogą przemawiać także do jakichś podświadomych, tajemniczych zdolności, z racji swoich cech formalnych uchylających się od wszelkiej analizy. Po przeprowadzeniu powyższego rozróżnienia moje twier­dzenie daje się wyrazić w następujący sposób: przedmioty sztuki użytkowej, tzn. przedmioty projektowane w zasadzie w celach użytkowych — oddziałują na wrażliwość estetycz­ną w sensie sztuki abstrakcyjnej.

Powiązane artykuły