Polecam

PRZESTRZENNE KOMPOZYCJE

Spis treści

Prze­strzenne kompozycje Van Doesburga, architektony Malewicza stawały się źródłem bezpośrednich inspiracji dla archi­tektury nowoczesnej. Pamiętajmy także, iż wielu twórców awangardy, jak na przykład Van Doesburg działało jedno­cześnie na polu sztuki czystej i plastyki użytkowej. Prosto­ta geometrycznych kształtów, klarowność linearnych po­działów podsuwały architektom określone propozycje roz­wiązań formalnych. Fakt, iż formy te były wspólne zarów­no dla malarstwa, jak i nowej architektury miało swoje znaczenie w procesie społecznej nobilitacji nowoczesnej architektury i plastyki użytkowej. Malarstwo traktowane jako królowa sztuk pięknych, mogło wprawdzie wzbudzać protesty ze strony publiczności, ale w środowisku twórców autorytet malarstwa był niepodważalny.

Powiązane artykuły