Polecam

PRZYCZYNA WYŁONIENIA

Spis treści

Gdyby tak było, świadczyłoby to – zdaniem Piageta – o tym, że przyczyną ich wyłonienia się są przypadkowe kreacje lub że podmiot odkrywa je w gotowej postaci, już ukształtowane gdzie indziej (preformowane w języku, w Pla­tońskim świecie idei, itp.); tymczasem „pojęcie przypadkowego wyłonienia jest be? mała sprzeczne z ideą struktury, w każdym zaś razie z naturą struktur logiczno- -matematycznych”. Struktury te nie są predeterminowane ani przypadkowo odkrywane przez podmiot, ale konstruowane stopniowo z mniejszych całości. Ich konstrukcja wymaga więc oprócz czasu także określonych dokonań poznawczych, tj. konstrukcji bardziej elementarnych, które wejdą w jej skład (m. in. konstrukcji tzw. niezmienników w postaci odpowiednich pojęć stałości i praw zachowania). Owe ważne dla ukonstytuowania się danej struktury całościowej cząstkowe kon­strukcje znaczą kolejne fazy w ramach głównych stadiów rozwojowych i jako takie mogą funkcjonować w roli kryteriów wyróżniania podstadiów w obrębie danego stadium.

Powiązane artykuły