Polecam

PRZYTŁACZAJĄCA WIĘKSZOŚĆ

Spis treści

Przytłaczająca większość artystów profesjonal­nych budzi odrazę swoją pychą, swoim poczuciem znacze­nia; przez nich usycha wszystko. Nieznośny przerost indy­widualizmu cechował zawsze epoki upadku: przykładem fałszywi artyści (renesans).Obejrzyjcie Salon Maszyn, bo maszyny mają swoje corocz­ne salony jak panowie artyści; zobaczcie Salon Samocho­dowy, Salon Lotniczy, Targi Paryskie — najpiękniejsze wi­dowiska świata. Zwróćcie uwagę na wykonanie: dobre u rzemieślnika, liche u profesjonalnego artysty. Fabrykanci nigdy nie powinni zwracać się do artystów pro­fesjonalnych: całe zło płynie z tego. Ci zacni ludzie są prze­konani,

Powiązane artykuły