Polecam

PSYCHOLOGICZNE PRZESŁANKI

Spis treści

Podkreślić trzeba, że nie wszystkie pozapsychologiczne przesłanki epistemologii genetycznej zostały przez jej twórcę wyraźnie sformułowane. Niektóre z nich można stosunkowo łatwo wydobyć, analizując Piagetowską polemikę z innymi stanowiskami teoriopoznawczymi (z aprioryzmem i z pozytywistycznym empiryzmem). Inne, bardziej szczegółowe, dotyczące zało­żonej koncepcji historycznego przebiegu praktyki naukowej, można zrekonstruować, przyjmując jako punkt wyjścia nieliczne, szkicowe uwagi Piageta na temat pewnych zdarzeń w dziejach matematyki czy fizyki. W każdym przypadku, rekonstruując owe milczące przesłanki, kierować się będziemy sformułowanymi przez Piageta twierdzeniami oraz tymi, które wynikają z czysto psychologicznej charakterystyki procesu rozwoju myślenia.

Powiązane artykuły