Polecam

RODZĄCE SIĘ TENDENCJE

Spis treści

Między innymi David Hume w swym Traktacie o naturze ludzkiej zawarł refleksję, że piękno wielu dzieł rąk ludzkich jest pochodną ich dostosowania do funkcji, jaką spełniają. Podsumowując tę część wywodów Tatarkiewicz pisze:Jakie wnioski wypływają z zestawionych tu danych histo­rycznych’? Że od wczesnych czasów odpowiedniość była uważana za jedną z postaci piękna; że miała odrębną na­zwę; że najczęściej była wymieniana jako jedna z dwu po­staci piękna; że była swoistym pięknem przedmiotów użyt­kowych. Piękno wytwarzali rękodzielnicy, ale pisali o nim i sławili je iilozolowie. Tendencje funkcjonalistyczne zrodziły się w architekturze i stamtąd promieniowały na pozostałe dziedziny działalnoś­ci plastycznej, ale od XVIII stulecia architektura uznawana była za jedną z dziedzin sztuk pięknych, co nie sprzyjało rozwojowi tych tendencji.

Powiązane artykuły