Polecam

RODZAJ ANALIZY

Spis treści

Tego rodzaju analizy historyczno-krytyczne nie prowadzą jednak — jego zdaniem — do ustalenia me­chanizmów wyznaczających taką a nie inną kolejność etapów historycznego roz­woju. Konstatują one tylko i charakteryzują poszczególne ogniwa rozwoju wiedzy naukowej. Natomiast problem następowania w określonej kolejności etapów roz­woju nauki w zasadzie ma charakter psychologiczny. A skoro tak, to analiza histo­ryczno-krytyczna wymaga dopełnienia badaniami psychogenetycznymi. Zadaniem tych ostatnich, poza tym, iż stanowią punkt wyjścia do odkrycia mechanizmów rozwoju wiedzy naukowej, jest uzupełnienie nieuniknionych luk w historii nauki.

Powiązane artykuły