RODZAJ PIĘKNA

Toteż tego rodzaju piękno, jakie podziwiamy w wazach greckich i w ogóle we wszelkich formach sztuki śródziemnomorskiej, nie mających ozdób, można bez wątpienia produkować za pomocą maszy­ny, i to stosując tworzywa bardziej odpowiednie niż te, któ­re były dostępne artystom starożytnym czy artystom epoki odrodzenia. (…). Przedmioty takie czynią zadość wszystkim kanonom piękna, opartym na proporcji liczbowej. O pro­porcjach, jakie mają być stosowane w produkcji maszyno­wej, powinien decydować artysta, zwany zazwyczaj pro­jektantem.

Posted in Funkcja i forma