Polecam

RODZAJ PRZEDMIOTÓW

Spis treści

Trzecia interpretacja odnosi się również do rodzaju przed­miotów, na które ma wpływ wzornictwo przemysłowe. Tym razem jednak nie na stopień tożsamości przedmiotu, ale na jego właściwości w zależności od tego, czy ma on rzemieśl­niczą, względnie artystyczną tradycję, czy też jej nie po­siada. Także i to wyjaśnię na przykładzie: wzornictwo prze­mysłowe ma inne znaczenie w odniesieniu do projektu wzo­ru na dywan aniżeli w odniesieniu na przykład do projektu narzędzi dentystycznych.Chciałbym przejść obecnie do zagadnienia stosunku wzor­nictwa przemysłowego do sztuki. Chodzi przy tym o zagad­nienie może nowe i nie jestem zupełnie pewny, czy sprawa ta jest dzisiaj istotnie ważna.

Powiązane artykuły