Polecam

ROZMAITE ODPOWIEDZI

Spis treści

Jednakże dla dyletanta jest to sprawa aktualna i o dużym znaczeniu. Dyletant chciałby wiedzieć nie bez racji — do jakiej sfery kultury ma on tę nową gałąź zaszeregować. A jeśli tak już ma być, z ja­kim rodzajem działalności artystycznej ma do czynienia? A jeżeli wzornictwo przemysłowe nie jest działalnością artystyczną, do jakiej innej dziedziny życia kulturalnego należy je odnieść — może do dziedziny nauki albo techni­ki? A może chodzi w tym wypadku o zupełnie nowe zjawi­sko, dla którego należałoby znaleźć nowe stosunki kultural­ne niezależne od sztuki, nauki i techniki, jednakże pozosta­jące z nimi w kontakcie. Na pytania te istnieją dzisiaj najrozmaitsze odpowiedzi.

Powiązane artykuły