Polecam

ROZPOZNANIE ZASAD

Spis treści

Jednocześnie zaś rozpoznanie zasad owej opozycji pozwala nam lepiej zrozumieć poszczególne wymogi czy warunki, jakie nakłada on na epistemologię, m. in. w tej jej wersji, którą sam rozwija. Przynajmniej niektóre z nich wydają się bowiem niezbyt oczywiste, jeśli rozważać je poza kon­tekstem przekonań dotyczących filozofii. Należy tu m. in. często podkreślany przez Piageta warunek, aby problematykę teoriopoznawczą uprawiali sami badacze, jako najlepiej predystynowani do tego zadania. Warunek ten jest nieoczywisty przede wszystkim dlatego, że ma on nie tyle charakter metodologiczny, co psycho­logiczny.

Powiązane artykuły