Polecam

ROZSTRZYGALNE PROBLEMY

Spis treści

Wszystkie rozstrzygalne empirycznie problemy teoriopoznawcze mają w istocie charakter psychologiczny. Implikuje to psychologiczne rozumienie wszelkich zjawisk rozwojowych odnotowywanych przez historię poszczególnych dyscyplin naukowych oraz samego procesu rozwoju nauki jako takiego. Stąd też podstawę wyjaśniania owych zjawisk stanowi psychologiczna teoria rozwoju poznania.Epistemologia genetyczna, nie stanowiąc żadnych norm poznawczych czy dy­rektyw metodologicznych, traktuje funkcjonujące w nauce normy i dyrektywy — utożsamiane z logiczno-matematycznymi regułami rozumowania dedukcyjnego – jako normy podmiotowe, relatywizowane do świadomości poszczególnych badaczy.

Powiązane artykuły