Polecam

ROZUMIENIE ZACHOWANIA

Spis treści

Zachowanie jest tu rozumiane bardzo szeroko, tak, iż obejmuje ono zarówno czysto odruchowe reakcje, jak i wszelkiego typu czynności fizyczne (tj. działania na przedmiotach materialnych) oraz czynności umysłowe (tj. zinterioryzowane działania „odwracalne , o wzrastającym poziomie abstrakcyjności, zwane operacjami). Te ostatnie, to według tradycyjnego ujęcia czynności (procesy) myślowe, które nie muszą inicjować żadnego konkretnego działania fizycznego Piagetowskie pojęcie zachowania wykracza więc znacznie swym zakresem poza to, co zwykle się tym mianem określa — poza dające się bezpośrednio zaobserwować zachowanie zew­nętrzne.

Powiązane artykuły