Polecam

ROZWÓJ FORMY

Spis treści

Nie stoimy więc wobec zjawiska nowego porządku w ścisłym rozumieniu słowa, to tylko manifestacja architektoniczna, taka jak inne, Problem staje się bardziej delikatny, jeśli produkcję me­chaniczną rozpatrywać ze wszystkimi jej konsekwencjami, a więc z jej celem. Jeśli celem architektur monumental­nych było piękno górujące nad użytecznością, jest pewne, że ta celem jest ścisła użyteczność. Wszystko do niej zmierza z największą bezwzględnością. Ale dążenie do użyteczności nie stoi na przeszkodzie pojawieniu się piękna. Rozwój formy samochodu może być tego przykładem. Rzecz ciekawa: im bardziej celowy jest samochód, tym jest pięk­niejszy.

Powiązane artykuły